MLL 5

MLL instalacija dinamičnih linearnih motora za manje opterećene aplikacije gde nema potrebe za visoko ubrzanje, brzine, tačnosti ili ponovljivosti.