MLL 5

Visoko dinamični linearni motori serije MLE 3 sa metalnim jezgrom motora snage od 400 do 1.600 N su spremni za direktnu ugradnju po principu plug & play. Linearni motor, koji se temelji na sinhronoj tehnologiji, nudi značajne prednosti u dinamici, tačnosti i izdržljivosti. Pružaju brzo i tačno pozicioniranje.

 

Uključeno je sve: profil, dovod, linearni motor, merni sistem, granični prekidači, M23 priključci,… Prilagođena i fleksibilna rešenja omogućavaju sastav XYZ sistema, dva motora na jednom dovodu, različito postavljeni  priključci, montaža energijskog lanca, zaštita od prašine,…

 

Teh. podaci:
Ponovljivost mernog sistema: ±30 μm
Ponovljivost linearne ose: ±100 μm
Maks. brzina: 3 m/s
Maks. ubrzanje: 127 m/s2
Maks. dužina jedne ose: 3.600 mm

 

Pitajte za 3D model i proračun potrebne snage motora.