Mlaznice

Opsežan izbor mlaznica garantuje pravilno nanošenje lepka. Upotrebljavaju se isključivo tačne mlaznice, koje garantuju savršenu i dugoročnu upotrebu.