ML-808GX

Inteligentni dizpenzer – fleksibilna upotreba za sve moguće scenarije!

Nadograđeni kontroler omogućava 4x tačnije doziranje sa bržim vremenskim odzivom, nadzor preko PLC-ja, mogućnost takođe RS-232C komunikacija. Nova funkcija programa omogućava iuzetno tačno i ponovljivo doziranje predpripremljenih 2K lepkova na osnovu preliminarnog testa. Program sačuva parametre i podešava parametre doziranja prema proteklom vremenu upotrebe. Tako reakcijski čas i promena viskoznosti lepka ne utiču na kvalitet doziranja.

Dispenzer kombinuje sve najbolje tehnologije i funkcije kao npr.: automatsko povećanje/sniženje parametara pojedinih funkcija, brzo doziranje, I/O i RS-232C komunikacija,…

 

Teh. podaci:
Napajanje: 240 VAC / 50 Hz / 40 W
Dozirni pritisak: 0.2 – 8 bar
Dozirni tajmer: 0.01 – 999.9 s
Vakuum: 0 … -0.2 bar
Vakuum tajmer: 0.001 – 4.000 s
Memorija: 400 kanala
Ulazni signal: NO / NC
Izlazni signal: NO
Okolina: 15 – 35°C / 25 – 75% Rh – nekondenzovano
Vlažnost: 25 – 75% Rh – nekondenzovano
Težina: 5 kg

 

Konfiguracija se dogovara prema potrebama.

 

Opcije: program za podešavanjee parametara MuCOM za ML-808GX

 

Tipične aplikacije: lepljenje magneta, elektronike, zaptivanje kućišta, mazanje delova,… gde su potrebne izrazito male i tačne dozirne količine.

 

Tipični dozirani materijali: predpripravljeni 2K materijali – poliuretanske i epoksi smole, maziva, silikoni, farbe,…

 

ADAPTERI, KARTUŠE I DOZIRNI IGLE