Mikro ventili SMLD, kalemovi

Sub – Micro – Liquid – Dispenser

 

Mikro dozirni ventili SMLD su optimalni za bezkontaktno doziranje sa visokom ponovljivošću i otvorom za vazduh montaže već od 4 mm. Standardno je na ulazu ugrađen filter materijala od nerđajuće čelične mrežice, koji štit unutrašnje delove ventila od nečistoća. Zaptivanje ventila je tvrdo sa safirom i rubinom.

Izbor pravog dozirnog ventila je u osnovi zavistan od dozirajućeg materijala, viskoznosti, temperature, vremena doziranja, količine, dovoda materijala i pritiska.

 

Teh. podaci: SMLD 300 / SMLD 300G
Dozirna količina/hitac: 20 nl (5 nl) … 700 nl*
Ø rasprskivača: 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,30 / 0,45 / 0,60 mm
Hod ventila: 0,03 … 0,15 mm
Ponovljivost doziranja: < 5%*
Dozirna frekvenca: < 4.000 Hz*
Viskoznost: 1 … 1.000 mPa s**
Temperatura materijala: 20 … 100°C

 

Tipični dozirani materijali: gasovi, voda, alkoholi, topila, reagenti, ulja, glicerin, deterdženti, lakovi, UV lepkovi, masti, lepkovi, paste, koncentrati, ćelije, itd.

 

* Zavisno od konfiguracije, okoline i upotrebe

** Zagrevanje zavisno od materijala, može takođe do 15.000 mPa s

 

Opcije:

– ulazn adapteri sa navojima M3, M5, 6-32 UNC, 10-32 UNC, nastavak za cev Ø1,3 mm,

– izlazni adapteri za kanile, cevi,…

– kalemovi sa različitim priklopima

 

Upotreba:

– medicina, farmacija, presa, automatizacija, elektronika, auto ind., časovničar, škole, instituti, univerziteti,…