P-Dot CT

Pneumatski, visoko produktivni mikro dozirni ventil za doziranje visoko viskoznih materijala.

Namenjen je za doziranje lepkova, silikona, premaza, masti i ulja. Zbog veoma kratkog vremenskog (< 1 ms) odziva je moguće doziranje takođe najmanjih količina visoko viskoznih materijala sa razdaljine 2 – 40 mm. Zavisno od materijala je moguće dostići veličinu kapljica od 350 – 2.000 μm. Početak je moguć sa naponskim signalom 24 VDC ili direktno iz kontrolora. Normalno stanje ventila je “zatvoreno”, koji sprečava mogućnost curenja materijala.

 

Teh. podaci:
Zapremina doziranja: 3 – 2.000 nl
Granice viskoznosti: 50 – 200.000 mPas (tiksotropno)
Tačnost doziranja: > 99%
Dozirna frekvenca: do 150 Hz
Pritisak materijala: 0,2 – 6 bar (do 100 bar)
Kompr. vazduh: 2 – 5 bar (niskokaloričan, filter 40 μm)
Vreme prekidača: < 1 ms
Životni vek: > 100 mio. ciklusa
Težina: 270 g
Temp. okoline: -5 do +40°C
Otporan na: kiseline, alkale, rastvarače

 

Tipični dozirani materijali: ulja, masti, lepkovi, silikoni, medicinski proizvodi, itd. (takođe materijali sa punilima)

P-Dot CT HM

Pneumatski, visoko produktivni mikro dozirni ventil za beskontaktno doziranje topljenih (hotmelt) lepkova.

Namenjen je za beskontaktno doziranje topljenih lepkova i ostalih visokoviskoznih materijala. Zbog veoma kratkog vremenskog (< 1 ms) odziva je moguće doziranje takođe najmanjih količina visoko viskoznih materijala sa razdaljine 2 – 40 mm. Zavisno od materijala je moguće dostići veličinu kapljica od 10 – 200 μm. Početak je moguć sa naponskim signalom 24 VDC ili direktno iz kontrolora. Normalno stanje ventila je “zatvoreno”, koji sprečava mogućnost curenja materijala.

 

Teh. podaci:
Zapremina doziranja: 10 – 200 nl/hitac
Granice viskoznosti: 50 – 200.000 mPas (tiksotropno)
Tačnost doziranja: > 99%
Dozirna frekvenca: do 150 Hz
Maks. pritisak materijala: 100 bar
Maks. temp. materijala: 180°C
Kompr. vazduh: 2 – 8 bar (niskokaloričan, filter 40 μm)
Vreme prekidača: < 1 ms
Životni vek: > 100 mio. ciklusa
Težina: 270 g
Temp. okoline: -5 do +40°C
Odporan na: kiseline, alkale, rastvarače

 

Tipični dozirani materijali: ulja, masti, lepkovi, silikoni, medicinski proizvodi, itd. (takođe materijali sa punilima)

P-Jet CT

Pneumatski, visoko produktivni mikro dozirni ventil za doziranje visoko viskoznih materijala. Robustan, industrijski model.

Namenjen je za doziranje lepkova, silikona, premaza, masti i ulja. Dozirna frekvenca do 280 Hz omogućava još brđu proizvodnju. Sa P-Jet CT dozirnim ventilom je moguće dinamičko doziranje mikro kapljica kao i veće količine. Dozirni klip i rasprskivač operator može sam da zameni. Sastavne delove u kontaktu sa materijalom je moguće jednostavno sterilisati. Početak je moguć sa naponskim signalom 24 VDC ili direktno iz kontrolora. Normalno stanje ventila je “zatvoreno”, koji sprečava mogućnost curenja materijala.

 

Teh. podaci:
Zapremina doziranja: od 3 nl
Granice viskoznosti: 0,5 – 10.000 mPas (tiksotropno)
Tačnost doziranja: > 97%
Dozirna frekvenca: do 280 Hz
Pritisak materijala: 0,2 – 6 bar (do 100 bar)
Kompr. vazduh: 4 – 8 bar (nemasten, filter 40 μm)
Vreme prekidača: < 2 ms
Životni vek: > 100 mio. ciklusa
Težina: 270 g
Temp. okoline: -5 do +40°C
Otporan na: kiseline, alkale, rastvarače

 

Tipični dozirani materijali: ulja, masti, lepkovi, silikoni, medicinski proizvodi, itd. (takođe materijali sa punilima)

P-Jet CT HM

Pneumatski, visoko produktivni mikro dozirni ventil za beskontaktno doziranje topljenih (hotmelt) lepkova. Robustan, industrijski model.

Namenjen je za doziranje visoko viskoznih topljenih (hotmelt) lepkova i drugih visokotemperaturnih materijala. Zbog veoma kratkog vremenskog (< 1 ms) odziva je moguće doziranje takođe najmanjih količina visoko viskoznih materijala sa razdaljine 2 – 40 mm. Zavisno od materijala je moguće dostići veličinu kapljica od 350 – 2.000 μm. Početak je moguć sa naponskim signalom 24 VDC ili direktno iz kontrolora. Normalno stanje ventila je “zatvoreno”, koji sprečava mogućnost curenja materijala.

 

Teh. podaci:
Zapremina doziranja: 10 – 200 nl/hitac
Granice viskoznosti: 50 – 200.000 mPas (tiksotropno)
Tačnost doziranja: > 99%
Dozirna frekvenca: do 150 Hz
Maks. pritisak materijala: 100 bar
Maks. temp. materijala: 180°C
Kompr. vazduh: 2 – 8 bar (niskokaloričan, filter 40 μm)
Vreme prekidača: < 1 ms
Životni vek: > 100 mio. ciklusa
Težina: 270 g
Temp. okoline: -5 do +40°C
Otporan na: kiseline, alkale, rastvarače

 

Tipični dozirani materijali: ulja, masti, lepkovi, silikoni, medicinski proizvodi, itd. (takođe materijali sa punilima)

P-Jet CT AN

Pneumatski, visoko produktivni mikro dozirni ventil za beskontaktno doziranje anaerobnih lepkova i vrlo korozivnih materijala. Robustna konstrukcija za pouzdan proces proizvodnje .

Komponente su napravljene od materijala vrlo otpornih na hemikalije. Sa P-Jet CT dozirnim ventilom je moguće dinamičko doziranje vrlo korozivnih hemikalija i takođe vrlo reaktivnih materijala. Početak je moguć sa naponskim signalom 24 VDC ili direktno iz kontrolora. Ventil je otvoren dokle je signal prisutan. Normalno stanje ventila je “zatvoreno”, koji sprečava mogućnost curenja materijala.

 

Teh. podaci:
Zapremina doziranja: od 30 nl
Granice viskoznosti: 50 – 3.000 mPas (tiksotropno)
Tačnost doziranja: > 97%
Dozirna frekvenca: do 50 Hz
Pritisak materijala: do 10 bar
Kompr. vazduh: 5 – 8 bar (niskokaloričan, filter 40 μm)
Vreme prekidača: ≥ 2 ms
Životni vek: > 100 mio. ciklusa
Težina: 240 g
Temp. okoline: -5 do +40°C
Otporan na: kiseline, alkale, rastvarače

 

 

Tipični dozirani materijali: anaerobni lepkovi, kiseline, korozivne hemikalije