Micro-Flow senzor

Micro-Flow senzor je namenjen kontroli doziranja minimalnih količina viskoznih materijala kao što su ulja, masti, UV lepkovi i silikoni, itd. Kada je količina suviše mala za zapreminsku kontrolu, idealno rešenje je Micro-Flow senzor. Ima ugrađen plutajući klip i senzor, koji meri devijaciju klipa. Na priloženoj elektronici je moguće podešavanje preklopne tačke i u koliko je količina premala uli je u materijalu vazdušni mehurič, elektronika ne uključi signal koji potvrđuje odgovarajuće doze.

 

Po volji su dve veličine za dozirne količine od 5 – 10 mm3 i 5 – 1.000 mm3. Micro-Flow senzor se kombinuje sa iglastim dozirnim ventilima.

 

403.04.21     MICRO-FLOW senzor kpl., 5 – 1.000 mm3

403.04.21     MICRO-FLOW senzor kpl., 5 – 10 mm3