Metamix / Metadis

Metadis (1K) i Metamix (2K) su modularni mešajući/dozirni uređaji, koji imaju klipne dozirne pumpe sa servo pogonom. Oni su razvijeni specijalno za izuzetno zahtevne aplikacije gde je potrebna najveća preciznost, brzna, ponovljivost i prilagodljivost doziranja i mešanja materijala direktno na mestu upotrebe. Upotrebljavaju se za doziranje nisko do visokoviskoznih višekomponentnih materijala kao što su epoksi smole, aralditi, poliuretani i silikoni. Materijal može biti blago abrazivan, tako što sadrži punilo i to se uvodi u uređaj iz posude pod pritiskom ili pumpe sa buretom.

 

Odnos mešanja i protok u suštini definiše veličinu pumpe, konačna postavka se podešava elektronski preko kontrolne table. Jer je elektronski kontrolisan uređaj, sadrži većinu mogućih provera; punjenje i radni pritisak, odnos mešanja, brzinu i količinu doziranja, vreme reakcije, itd. Moguće je da sačuvate različite programe doziranja, kontrola omogućava laku sinhronizaciju nanosa materijala sa robotom ili maniputarorom izuzetno odgovornim i tačnim. 2K mešajuća glava zatvaranjem izaziva vakuum efekat, koji sprečava curenje iz mešajuće cevi.

 

Teh. podaci:
Dozirna količina: 0,5 – 203 ml
Mešajući odnos: 100:100 – 100:5 (zapreminsko)
Maks. radni pritisak: 160 bar / 100 bar*
Granice viskoznosti: 50 – 1.000.000 mPa s

 

Opcije:

– mešač materijala, kontrola nivoa, grejač posude ili mešajuće cevi, automatsko punjenje posuda pod pritiskom,..

 

*Kod većih pumpi