Membranski

Ovi regulatori pritiska su najbolje preporučljivi za reaktivne, na vlagu osetljive materijale, jer nemaju dinamičke zaptivke, ali zaptivanje membrane je laminirano sa PTFE. Upotrebljava se takođe za visokoviskozne materijale sa dugovlaknastom strukturom, jer nemaju slepe tačke. Lopta i sedište su izrađeni od volfram karbida. Zato se ti regulatori upotrebljavaju takođe za abrazivne materijale kao što su epoksi smole, poliuretani, masti sa punilom bakra i još mnogo drugih materijala.

 

Teh. podaci:
Ulazni pritisak: 250 … 400 bar
Izlazni pritisak: 4 – 50 bar / 10 – 150 bar
Unutrašnji prečnik: 4 / 8 / 12 mm
Priključci:  G 3/8 / G1/2