TR 50x

Novo, više držača na novom razvijenom sistemu grejanja omogućava optimalno doziranje topljivih lepkova bez napora. Precizna regulacija temperature brine za uvek pravu radnu temperaturu i zadatu količinu lepka. Za razliku od PTC sistema nema iznenadnih prekida zbog zagrevanja. Novi sistem grejanja zagreje lepak do radne temperature za 90 sekundi.

Uzak oblik bez obzira na položaj pištolja vam omogućava stalan pogled na deo kojise obrađuje. Kabl za napajanje je za kratko vreme moguće takođe odstraniti i tako procesirati teško dostupna mesta. Pištolj je moguće odložiti na metalnu podlogu bilo gde, jer u ručki ima integrisan magnet. Široka paleta dodatne opreme vam nudi sve mogućnosti za svakakve aplikacije.

 

Tehnični podaci TR 500 TR 501 TR 502 TR 505
Maks. istiskanje ca. 1.650 g/h ca. 950 g/h ca. 950 g/h ca. 950 g/h
ø štapić hotmelta (mm) 11,3 ± 0,2 11,3 ± 0,2 11,3 ± 0,2 11,3 ± 0,2
Težina 400 g 400 g 400 g 330 g
Napon 230V  /50 Hz 230V  /50 Hz 230V  /50 Hz 230V  /50 Hz
Zaštita od prenapona 4 A
Snaga 125 W 125 W 35 W 35 W
Regulacija temp. elektronika elektronika PTC PTC
Ogranićenje temp. termo osigurač termo osigurač
Radna temp. 100 – 205°C
Prikaz temp. LED LED
Magnetni držač Da Da Da
Odstranljiv kabl Da Da Da
Ploča za odlaganje Da Da Da