Manipulacija

Manipulacija prijemnika, prenos proizvoda, optička kontrola, itd.