LED Spot 100

Hönle LED Spot je uređaj za aplikacije, koji zahtevaju visoko intenzivno UV osvetljenje na većoj površini. LED izvršenje i elektronsko napajanje obezbeđuju visoku intenzivnost i homogenu distribuciju svetlosti. Prepoznavanje greške u radu LED jedinice i napredna kontrola delovanja sistema obezbeđuje visoku procesnu pouzdanost. Sve to omogućava, da takođe potpuno automatizovane proizvodne linije mogu potići reproduktivne rezultate za veoma kratko vreme.

 

Karakteritike:

– ekstremno dug radni vek LED zračenja

– po volji su različite talasne dužine

– inteligentan nadzor snage

– nadzor jednog, dva ili tri LED spot 100 zračenja

– površina zračenja 100 x 100 mm

– niski troškovi održavanja

– homogena distribucija zračenja

– primerna za takođe za temperaturno osetljive materijale

– ne treba predgrevati UV jedinice

– za osvetljivanje večih površina mođe zajedno sa jedinicom

 

Primeri upotrebe:

– Lepljenje, popravljanje ili zaštita komponenti u elektronici, optici ili medicini
– Uzbuđenje fluorescense u materijalima i procesiranje slika
– Visoko intenzivna UV svetlost za hemijski, biološki i farmaceutski sektor

 

Vreme delovanja se može podesiti između 0,01 i 9999 sekundi, opcijski je moguće takođe kontinuirano delovanje. Status uređaja, temperatura LED jedinica i vreme zračenja su vidni na kontrolnom displeju. Napajanje se može podesiti u koracima od 1% izeđu 10% i 100% snage.


pdf: TDS_HONLE_LED_Spot_100_LED_powerdrive_eng1.pdf