Lakirni uređaji

Samostojeći uređaji za poluautomatsko ili automatsko lakiranje elektronike. Brzi, tačni i sigurni.