Ladomix

Ladomix su kompaktni dozirno/mešajući uređaji sa zupčanim dozirnim pumpama. Upotrebljavaju se za doziranje niskoviskoznih, sa rastvaračem, samorazlivajućih 2K lepkova za kaširanje i laminiranje (poliuretan, epoksidi, silikoni) sa odnosom mešanja 100:100 do 100:10. Pumpa se nalazi u posudi pod pritiskom ispod nivoa materijala. Doziranje se vrši sa stalnim vakuumom u posude. Punjenje posude se vrši sa vakuumom – usisavanjem materijala direktno iz originalne posude i istovremeno vakuumiranje.

 

Odnos mešanja i protok u suštini definiše veličinu pumpe, konačna postavka se podešava elektronski u preko kontrolne table. Jer je elektronski kontrolisan uređaj, sadrži većinu mogućih provera; punjenje i radni pritisak, odnos mešanja, brzinu i količinu doziranja, vreme reakcije, itd. Moguće je da sačuvate različite programe doziranja, kontrola omogućava laku sinhronizaciju nanosa materijala sa kaširno/laminirajućim uređajem, 2K mešajuća glava zatvaranjem izaziva vakuum efekat, koji sprečava curenje iz mešajuće cevi.

 

Teh. podaci:
Protok:  do 4 l/min*
Mešajući odnos: 100:100 – 100:10 (zapreminsko)
Maks. radni pritisak: 70 bar
Granice viskoznosti: 100 – 50.000 mPa s (pri radnoj temp.)
Posuda pod pritiskom:  60 l
Napajanje: 3x 400 V / 50 Hz / 32 A
Komprimirani vazduh: 6 bar

 

*Zavisno od mešajućeg odnosa, viskoznosti

 

Opcije:

– mešač materijala, grejanje posude pod pritiskom i cevi, automatsko punjenje posuda pod pritiskom sa spoljnom pumpom, kontrola i autoregulacija odnosa mešanja,…