Kontroler V10

Kontroler za visoku tačnost doziranja sa jet ventilima P-Dot i P-Jet. Omogućava jednostavno i cenovno pogodno rešenje okidanja signala. Moguća je ugradnja kontrolera na postojeću montažnu liniju kao što se upotrebljava za ručne poslove. Kontroler V10 ima svoj generator signala i može prihvatiti eksterni signal, koji omogućava nezavisno i / ili integrisanu upotrebu.

 

Teh. podaci:
Napajanje: 24 VDC
Maks. uvodni tok: 0,3 A
Temp. okoline: +5 do +50°C, maks. 80% vlaga
Ulazni signal: 24 VDC (0 – 4 V low level / 6 – 24 V high level)
Izlazni signal: 24 VDC

 

* pojedinačno ili kontinuirano aktiviranje sa frekvencijom 1 do 50 Hz

* eksterni signal za aktiviranje

Kontroler V10 Digital

Multifunkcionalan, programabilni kontroler za visoke preciznosti doziranja sa LIQUIDYN jet ventilima. Veoma precizan kontroler je sposoban da reguliše različite funkcije u realnom vremenu. Kontroler omogućava kontrolu četiri različita programa kontrole. Individualni programi su slobodno podesivi i prilagođeni zahtevanom dozirnom zadatku preko USB / V 24 interfejsa. Nakon unosa program se jednostavno poziva preko I/O signala. V10D kontroler je idealno pogodan za integraciju u specijalne uređaje.

 

Teh. podaci:
Napajanje: 24 VDC
Maks. ulazni tok: 0,3 A
Temp. okoline: +5 do +50°C, maks. 80% vlaga
Ulazni signal: 24 VDC (0 – 12 V low level / 14 – 24 V high level)
Izlazni signal: 24 VDC

 

* pojedinačno ili sa kontinualnom fleksibilnom frekvencijom 1 do 150 Hz

* izbor doziranja

* ekstreni signal za aktiviranje

* 4 dozirna programa slobodno podesivi

Kontroler V100

Sa kontrolerom V100 je rad sa jet ventilima bezbedno i udobno. To uključuje nadzor svih parametara doziranja kao takođe i pomoćnih komponenti kao npr. grejač. Vrlo prilagođen za eksperimente, procese razvoja, laboratorijske jedinice i ručna radna mesta. Sa tim kontrolerom je jednostavno pronaći odgovarajuće postavke za optimalne rezultate doziranja.

 

Teh. podaci:
Napajanje: 24 VDC
Maks. ulazni tok: 2,5 A
Temp. okoline: +5 do +50°C, maks. 80% vlaga
Ulazni signal: 24 VDC (0 – 13 V low level / 14 – 24 V high level)
Izlazni signal: 24 VDC
Kompr. vazduh: 8 bar (niskokaloričan, filter 40 μm)

 

* pojedinačno ili kontinuirano aktiviranje sa frekvencijom 1 do 150 Hz

* unapred postavljeni brojač doziranja

* PID kontroler grejača sa digitalnim prikazom

* dva precizna regulatora pritiska sa digitalnim prikazom

* eksterni signal za aktiviranje