Kontroleri, kablovi za povezivanje

Modularni kontrolor MVC 1 vam za vaše specifične potrebe nudi kompletno rešenje. Dozirni ventili i grejači su kontrolisani preko interfejsa (RS232 ili USB) i podešavaju se Java programom ili direktnim komandama. To vam omogućava, da ste usredsređeni na vašu aplikaciju i MVC 1 i inteligentni kontrolni modul ugradite u postojeći sistem ili ga upotrebite kao samostalno rešenje.

 

Teh. podaci:
Napajanje: 24 VDC / maks. 3 A
Dimenzije: 250 x 105 x 70 mm
Temp. okoline: 0 … 50°C
Izlazni napon: 24 VDC, oz. pogodna za kontrolu (vrh + zadržanje)
Opterećenje sa tokom: 1,3 A kratkotrajno / 0,85 A trajno
Digitalni ulazi: 5 – 24 VDC, Rin > 10 kOhm
Digitalni izlazi: 24 VDC / maks. 0,5 A
Maks. št. modula: 4

 

Moguće funkcije/modul:

– 4 ventila

– 2 ventila + 1 grejač (maks. 200 W, regulacija sa PID n NTC senzorom)

– 1 koračni motor (bipolarni, opterećenje maks. 0,85 A/fazi, maks. obrtni moment 0,5 Nm)