Kontroler V100

Sa kontrolerom V100 je rad sa jet ventilima bezbedno i udobno. To uključuje nadzor svih parametara doziranja kao takođe i pomoćnih komponenti kao npr. grejač. Vrlo prilagođen za eksperimente, procese razvoja, laboratorijske jedinice i ručna radna mesta. Sa tim kontrolerom je jednostavno pronaći odgovarajuće postavke za optimalne rezultate doziranja.

 

Teh. podaci:
Napajanje: 24 VDC
Maks. ulazni tok: 2,5 A
Temp. okoline: +5 do +50°C, maks. 80% vlaga
Ulazni signal: 24 VDC (0 – 13 V low level / 14 – 24 V high level)
Izlazni signal: 24 VDC
Kompr. vazduh: 8 bar (niskokaloričan, filter 40 μm)

 

* pojedinačno ili kontinuirano aktiviranje sa frekvencijom 1 do 150 Hz

* unapred postavljeni brojač doziranja

* PID kontroler grejača sa digitalnim prikazom

* dva precizna regulatora pritiska sa digitalnim prikazom

* eksterni signal za aktiviranje