Kontroler V10

Kontroler za visoku tačnost doziranja sa jet ventilima P-Dot i P-Jet. Omogućava jednostavno i cenovno pogodno rešenje okidanja signala. Moguća je ugradnja kontrolera na postojeću montažnu liniju kao što se upotrebljava za ručne poslove. Kontroler V10 ima svoj generator signala i može prihvatiti eksterni signal, koji omogućava nezavisno i / ili integrisanu upotrebu.

 

Teh. podaci:
Napajanje: 24 VDC
Maks. uvodni tok: 0,3 A
Temp. okoline: +5 do +50°C, maks. 80% vlaga
Ulazni signal: 24 VDC (0 – 4 V low level / 6 – 24 V high level)
Izlazni signal: 24 VDC

 

* pojedinačno ili kontinuirano aktiviranje sa frekvencijom 1 do 50 Hz

* eksterni signal za aktiviranje