Komorni

Komorni zapreminski dozirni ventili su namenjeni doziranju nisko- do visokoviskoznih materijala. Sastavljeni su iz reverzibilnog ventila i zapreminske komore. U zavisnosti od položaja reverzibilnog ventila materijal opet puni zapreminsku komoru, pa istiska materijal iz komore. Taj princip rada osigurava pouzdan rad; ako ne postoji pritisak materijala, nema ni pomeranje dozirnog klipa. Zavrtanj nastavka vijka omogućava montažu induktivnih prekidača za kontrolu pokretljivosti dozirnog klipa. Brzina doziranja zavisi od ulaznog materijala i viskoznosti materijala.

 

Teh. podaci:
Materijal komora: crni čelik
Materijal pneu. cilindra: aluminijum
Materijali zaptivke: PTFE, PEEK, TPE, Viton, Nitril
Priključak ulazni:  R1/4”
Priključak izlazni: G1/8”
Ulazni pritisak: 40 … 100* bar (materijal) / 6 bar (upravljani vazduh)
Dozirni volumen: 0,05 … 100,0 ml

 

* Maks. ulazni pritisak do 150 bar.