Komorni sa kasetom

Rad dozirajućeg ventila sa kasetom je funkcionalno ista komornom dozirajućem ventilu. Sastavljeni su iz monoblok kućišta, kasete reverzibilnog ventila i kasete zapreminske komore. Prednost tih ventila je, da j pneumatski cilindar zaseban od reverzibilnog ventila (ne postoji prodor materijala u pneumatski cilindar), komore pa je moguće brzo menjenje bez demontaže celog ventila. Tako kasnije možete biti mirni pri servisiranju.

 

Teh. podaci:
Materijal komora: crni čelik
Materijal pneu. cilindra: aluminijum
Materijali zaptivke: PTFE, PEEK, TPE, Viton, Nitril
Priključak ulazni:  R1/4”
Priključak izlazni: G1/8”
Ulazni pritisak: 40 … 100* bar (materijal) / 6 bar (upravljani vazduh)
Dozirni volumen: 0,025 … 10,0 ml

 

* Maks. ulazni pritisak do 150 bar