P10 mini

Mini pumpa je pogodna za pumpanje materijala iz 400 g kartuše, limenki do 10 kg mini bačve. Obično, kod ovih dozirnih sistema se, gde se doziraju ekstremno male količine je veoma važno da ne postoji unos vazduha u sistem cevi.

 

Teh. podaci: P10
Protok: 4,75 in 14,5 ml @ 20 DH/min
Maks. viskoznost: 200 – 800.000 mPa s
Prenosni odnos: 11:1 – 37:1
Maks. radni pritisak: 160 – 250 bar
∅ ambalaže: fi 86 – 265 mm

P30

Pumpa srednje veličine, za plastične kofe ili metalnu burad od 10 do 30 kg. Pakovanje može biti cilindričnog ili konusnog oblika, baza pumpe takođe može biti na točkovima. Pogodne su za punjenje kartuša, dnevnih rezervoara za skladištenje materijala,…

 

Teh. podaci: P30
Protok: 32 ml @ 20 DH/min
Maks. viskoznost: 2.500.000 mPa s
Prenosni odnos: 33:1
Maks. radni pritisak: 250 bar
∅ ambalaže: fi 275 – 400 mm

P80

Pumpa srednje veličine za plastične kofe ili metalnu burad za 30 do 80 kg. Pakovanje može biti cilindričnog ili konusnog oblika, baza pumpe takođe može biti na točkovima. Pogodne su za punjenje kartuša, dnevnih rezervoara za skladištenje materijala, ručno podmazivanje mašina,…

 

Teh. podaci: P80
Protok: 30,7 ml @ 20 DH/min
Maks. viskoznost: 5.000.000 mPa s
Prnosni odnos: 56:1
Maks. dradni pritisak: 315 bar
∅ ambalaže: fi 275 – 400 mm

 

lubriLine tip pumpe je optimalna posebno za dozirne sisteme masti. One su modularnog dizajna, robustne konstrukcije i sa niskim troškovima održavanja. Razlikuju se u konstrukciji, pogonu, tipu zaptivke, prenosnom odnosu, itd. P80 su pogodne za pumpanje masti iz 10 lt. kofe do 80 lt buradi.

 

Teh. podaci: P80/1H-LL P80/2H-LL
Korišćenje: 1-ručno 2-ručno
Protok l/min@40DH: 1,2 1,2
Maks. viskoznost NLGI: 0 – 2 0 – 3
Prenosni odnos: 10 : 1 30 : 1
Maks. radni pritisak: 20 – 60 bar 30 – 160 bar
∅ ambalaže: < 444 mm < 444 mm
H ambalaže: < 750 mm < 750 mm

P200

Pumpa za 200 litarskih buradi je najveća pumpa sa pritisno/ dizajućim mehanizmom.

 

Teh. podaci: P200
Protok: 30 – 300 ml @ 20 DH/min
Maks. viskoznost: 5.000.000 mPa s
Prenosni odnos: 22 / 48 / 56 in 75:1
Maks. radni pritisak: 250 – 400 bar
∅ ambalaže: fi 275 – 575 mm

 

lubriLine tip pumpe je optimalna posebno za dozirne sisteme masti. One su modularnog dizajna, robusne konstrukcije i sa niskim troškovima održavanja. Razlikuju se u konstrukciji, pogonu, tipu pečata, prenosnom odnosu, itd.

 

Teh. podaci: P200/1H-LL P200/2H-LL
Korišćenje: 1-ručno 2-ručno
Protok l/min@40DH: 1,2 1,2
Maks. viskoznost NLGI: 0 – 2 0 – 3
Prenosni odnos: 10 : 1 30 : 1
Maks. radni pritisak: 20 – 60 bar 30 – 160 bar
∅ ambalaže: < 575 mm < 575 mm
H ambalaže: < 880 mm < 880 mm

 

Standardni dozirni sistem je sastavljen iz:

  • pumpa za bure
  • filter materijala
  • regulator radnog pritiska
  • dozirni ventili tj. dozirne jedinice

Protočne

Protočne pumpe su pumpe sa dvostrukim nepovratnim ventilom. Stavlja se direktno u bure ili se montiraju na zid, materijal se zatim usisava iz pakovanja preko fleksibilne cevi. Upotrebljava se za pumpanje nisko viskoznih materijala gde nema potrebe za pratećim poklopcem.

 

Teh. podaci:
Protok: 40 – 300 ml @ 20 DH/min
Maks. viskoznost: 50.000 mPa s
Prenosni odnos: 6 / 11 / 21 / 23 / 37:1
Maks. radni pritisak: 160 – 250 bar
Veličina ambalaže: 0 / 60 / 200 litara / IBC