Jumbo

Najvažnije karakteristike:

 • po izboru 40, 80 ili 160 l rezervoar
 • prejednostavno za upotrebu
 • ispisanje i javljanje greške
 • nadzor punoće rezervoara
 • kontrolisan zaobilazni ventil
 • poklopac rezervoara može da se obrne za 180°
 • oslobađajući ventil
 • učinkovitost sistema filtriranja
 • do 4 pumpe na jednoj jedinici (zavisno od modela)
 • manji troškovi održavanja
 • rezervoar obložen plaštom protiv štapa