Igleni

Igleni protočni dozirni ventili su namenjeni doziranju nisko- do visokoviskoznih materijala. Sastavljeni su iz dva zasebna konstrukcijska dela; dozirne komore i pneumatskog cilindra. Ta zasebnost je prednost, jer materijal ne mora da prodre u pneumatski cilindar i tako da se meša sa hodom zatvorene igle. Cilindar omogućava montažu inuktivnog prekidača za kontrolu hoda dozirne igle. Brzina doziranja zavisi od ulaznog materijala i viskoznosti materijala.

Za 100% kontrolu protoka masti preporučujemo ugradnju Micro-flow senzora.

 

Teh. podaci:
Materijal komora: crni čelik / nerđajući čelik
Materijal pneu. cilindra: aluminijum
Materijali zaptivke: PTFE, PEEK, TPE, Viton, Nitril
Priključak ulazni: R1/8” z. / R1/4” z. (konus 60º)’
Priključak izlazni: montažna matica
Uazni pritisak: 20 bar / 50 bar (materijal) / 6 bar (upravljani vazduh)
Dozirni volumen: 0,001 … 3,0 ml