Grejne trake, kaputi i tepisi

Grejne trake, kaputi i tepisi se uporebljavaju za grejanje materijala u originaloj ambalaži. Sadrži senzor i regulator temperature sa kablom za napajanje sa priključkom.

Bure npr. se postavi na grejnu postavku i jednostavno uvije sa grejnom trakom. Uključi se grejač na željenu temperaturu, što grejači automatski održavaju.

 

Teh. podaci:
Napajanje: 220 … 240 V (priklj. silikonski kabl 2 m)
Granice grejanja: 0 … 90°C*
Snaga: 300 … 1.500 W
Senzor: PT100
Priključci: silikonski kabl sa konektorom
Standardne veličine: 25, 50, 105 i 200 l, IBC kontejner

 

* Neki grejači takođe do 150°C