Grejač statičnog mešača

Upotrebljavaju se u slučajevima kada materijal sam po sebi za pravilno doziranje i mešanje ne treba zagrevanje. Grejanje je potrebno zato, da se mešavini smanji viskoznost, olakšavaju protok i popuni proizvod, pospešuje reakcija konsolidacije nakon mešanja,… U zavisnosti od veličine statičnog grejača i protoka materijala se bira odgovarajući grejač.

 

Teh. podaci:
Napajanje: 24 VDC
Snaga: 15 … 50 W
Senzor: PT100
Priključci: silikonski kabl 500 mm / hitrosp. konektori