Grejač posude pod pritiskom

Grejač materijala u posudama pod pritiskom se upotrebljava za obezbeđivanje stalnih radnih uslova, smanjenje viskoznosti, pospešivanje reakcije konsolidacije nakon mešanja,… Grejač je montiran na spoljnu stranu posude.

 

Teh. podaci:
Napajanje: 230 … 480 V
Snaga: 250 … 2.500W
Senzor: PT100
Priključci: silikonski kabl sa konektorom