Granični prekidači

Mehanički granični prekidač se upotrebljava za određivanje konačne pozicije u fazi inicializacije, štite od neželjenog pomeranja,…

 

Granični prekidač za MLE 3: A00502-12

Granični prekidač za MLE 5: A00502-11

Granični prekidač za MLE 7: A00502-14

Granični prekidač za MLU 3: A00502-13

Granični prekidač: A00502-10