Evolution VR

Novi VR mešajući/dozirni uređaj je bio razvijen za apliciranje poliuree, poliuretanskih pena i ostalih dvokomponentnih sistema, koji zahtevaju tačnu kontrolu temperature, pritiska i mešajućeg odnosa.

 

Svaka pumpa je posebno pogonska sa svojim hidrauličnim cilindrom koji pruža jednakomernu količinu materijala i stabilan radni pritisak. Radi sa monoblok izvršenjem sa revolucionarnim ‘Anti-Leak’ sistemom. Postoji nekoliko veličina pumpi za postizanje različitih pritisaka i mešajućeg odnosa. Zipčani merač protoka tačno kontroliše količinu materijala, kontroler po potrebi automatski ispravlja rad pumpe.

 

Poseban dizajn grejača dozvoljava ΔT= 50°C i dostizanje temperature materijala 90°C pod normalnim radnim uslovima. Svaka cev za visoki pritisak ima samostalan sistem zagrevanja i nadzora. Recirkulacijski sistem omogućava pregrevanje materijala bez uključivanja uređaja pre prskanja.

Kontrolna tabla sadrži touch display, koji ima posebno dizajniranu kontrolu za pregledan i brz izbor parametara. Svi parametri se kontrolišu i po potrebi automatsko popravljaju. U koliko se greška ne može automatsko popraviti, rad se  zaustavi i greška se prikazuje na ekranu kontrolera.

 

Teh. podaci:
Pogon pumpe: hidraulični proporcionalni
Maks. protok: 1 – 15 kg/min
Maks. pritisak: 300 bar
Dužina cevi: <93 m (zagrejane)
Težina:  500 kg (bez ulja)
Dimenzije: 1.250 x 1.110 x 1.200 mm
Potrošnja energije: 3 x 400 VAC / 15,0 (18,0) kW grejači + 8,0 kW cevi / 66 – 70 A