Evolution G-30H High Pressure

Uređaj je vrhunskog dizajna, jednostavan za upotrebu i održavanje. Pumpe su hidrauličnog pogona, monoblok izvršenje sa revolucionarnim ‘Anti-Leak’ sistemom. Poseban dizajn grejača dozvoljava ΔT= 50°C i dostizanje temperature materijala 90°C pod normalnim radnim uslovima. Kontrolna tabla sadrži touch display, koji ima posebno dizajniranu kontrolu za pregledan i brz izbor parametara. Napredan sistem zaštite upozorava na bilo kakvu grešku, kako bi se osiguralo pravilno korišćenje proizvoda.

 

Gama Logger je elektronski sistem nadzora rada uređaja. Tokom rada beleži sve radne parametre kao što su temperatura, pritisci, vreme, greške, potrošnju materijala, itd. i sačuva ih u internoj memoriji. Sve te podatke je moguće preneti u zasebni PC preko USB priključka. Sa Gama Logger programom je podatke moguće obraditi, analizirati, odštampati,… Standard u radu sa visokim pritiskom.

 

Teh. podaci:
Pogon pumpe: pneumatski
Maks. protok: 11 kg/min / 7 kg/min
Maks. pritisak: 240 bar / 140 bar
Dužina cevi: <93 m (zagrejane)
Težina:  272 kg (bez ulja)
Dimenzije: 1.200 x 900 x 700 mm
Potrošnja energije: 3 x 400 VAC / 2x 6,0 kW grejači + 3,0 kW cevi / 36 A