Evolution G-250H High Pressure

Urešaj je vrhunskog dizajna, jednostavan za upotrebu i održavanje. Pumpe su hidrulično pogonske, monoblok izvršenje sa revolucionarnim ‘Anti-Leak’ sistemom. Poseban dizajn grejača dozvoljava ΔT= 50°C i dostizanje temperature materijala 90°C kod normalnih radnih uslova. Kontrolna tabla sadrži touch display, koji ima posebno dizajniranu kontrolu za pregledan i brz izbor parametara. Napredan sistem zaštite upozorava na bilo kakvu grešku, kako bi se osiguralo pravilno korišćenje proizvoda.

 

Teh. podaci:
Pogon pumpe: hidraulični
Maks. protok: 14 kg/min / 9 kg/min
Maks. pritisak: 140 bar / 240 bar
Dužina cevi: <93 m (zagrejane)
Težina:  282 kg (bez ulja)
Dimenzije: 1.200 x 900 x 700 mm
Potrošnja energije: 3 x 400 VAC / 15,0 (18,9) kW grelci + 4,0 kW cevi / 41 (47,4) A