Evolution G-125A

Novi Evolution G-125A uređaj je naprednog i kompaktnog dizajna, jednostavan za korišćenje, lak i pogodan za transport. Namenjen je uglavnom upotrebi razpršivanja poliuretanske pene na mestu aplikacije. Poseban dizajn grejača dozvoljava ΔT= 40°C i dostizanje temperature materijala 90°C pod normalnim radnim uslovima. Recirkulacijski sistem omogućava brže zagrevanje materijala ili održavanje radne temperature pri manjim zastojima. Kontrolni panel sadrži touch display, koji ima posebno dizajniranu kontrolu za pregledan i brz izbor parametara. Napredan sistem zaštite upozorava na bilo kakvu grešku, kako bi se osiguralo pravilno korišćenje proizvoda.

 

Teh. podaci:
Pogon pumpe: pneumatski
Maks. protok: 9 kg/min
Maks. pritisak: 125 bar
Korišćenje vazduha: 355 l/min (705 l/min HP)
Dužina cevi: <93 m
Težina:  125 kg
Dimenzije: 1.055 x 540 x 550 mm
Korišćenje energije: 3x 400 V + N / 10 kW / 22 (26) A

230 VAC / 10 kW / 16 A

400 V + N / 10 kW / 58 (67) A