Energijski lanac

Energijski lanci su važna karika u dinamičkim aplikacijama. U lancu su električni kablovi i različite cevi međusobno pravilno sortirani i odvojeni. Na krajevima sadrži privržene, da ne izaziva napetosti na zidove i samim tim nikakvu štetu.

 

Takođe imamo poseban tip energijskih lanaca i fleksibilnih kablova za velika ubrzanja i brzine. Za vaše potrebe izrađujemo takođe posebne nosače.