Easy Spray

Uređaj je naprednog i kompaktnog dizajna, jednostavan za uporabu, lak in pogodan za transport. Sadrži dva 30 litarska rezervoara montirana na zadnjoj strani šasije. Poseban dizajn grejača dozvoljava ΔT= 30°C i dostizanje temperature materiala 70°C pod normalni uslovima rada. Recirkulacijski sistem omogućava brže zagrevanje materijala ili održavanje radne temperature pri manjim zastojima. Upravljanje ima samo jedan prekidač, koji obezbeđuje jednostavnost upotrebe čak i nekvalifikovanim radnicima.

 

Teh. podaci:
Pogon pumpe: pneumatski
Maks. protok: 4 kg/min
Maks. pritisak: 100 bar (200 bar HP)
Potrošnja vazduha: 355 l/min (705 l/min HP)
Dužina cevi: 10,5 m
Težina:  80 kg
Dimenzije: 1.000 x 610 x 700 mm
Potrošnja energije: 230 VAC / 3,6 kW grejači/ 16 A

 

OPCIJA:

Grejanje cevi sa grejnim ispravljačem (do 48 m)

Potrošnja energije: 230 VAC / 3,6 + 2,0 kW cevi / 25 A