Montažne ploče

Montažne ploče su namenjene spajanju i kombiniranju više jedinica u XYZ manipulator, privrženost ostalih komponenti, itd.

 

Montažne ploče možemo izrađivati takođe prilagođene vašim potrebama.

Montažni komplet

Montažni set se upotrebljava za montažu linearnog motora na podlogu.

 

MLL 3 – A = 157 mm

MLL 5 – A = 204 mm

MLL 2 – A = 152 mm

MLE 3 – A = ? mm

MLE 5 – A = ? mm

 

Šifra ID: A02501

Granični prekidači

Mehanički granični prekidač se upotrebljava za određivanje konačne pozicije u fazi inicializacije, štite od neželjenog pomeranja,…

 

Granični prekidač za MLE 3: A00502-12

Granični prekidač za MLE 5: A00502-11

Granični prekidač za MLE 7: A00502-14

Granični prekidač za MLU 3: A00502-13

Granični prekidač: A00502-10

Energijski lanac

Energijski lanci su važna karika u dinamičkim aplikacijama. U lancu su električni kablovi i različite cevi međusobno pravilno sortirani i odvojeni. Na krajevima sadrži privržene, da ne izaziva napetosti na zidove i samim tim nikakvu štetu.

 

Takođe imamo poseban tip energijskih lanaca i fleksibilnih kablova za velika ubrzanja i brzine. Za vaše potrebe izrađujemo takođe posebne nosače.