Daljinsko upravljani

Regulatori pritiska sa daljinskim upravljanjem poništi povećan protok materijala na početku doziranja, otvaranjem dozirnog ventila i pri preusmeravanju hoda pumpe. Radni pritisak se nastavlja preko pneumatsko/mahaničkog regulatora sa dvostrukom membranom, s toga se kontroliše sa P/E konverterom. U kombinaciji sa senzorom pritiska omogućava povratnu petlju i tako aktivno upravljanje radnog pritiska doziranja materijala.

 

Teh. podaci:
Ulazni pritisak: 250 bar
Izlazni pritisak: <150 bar
Unutrašnji prečnik: 4 / 8 / 12 mm
Priključci: G 3/8 / G1/2
Pritisak upravljanog vazduha: 0 – 6 bar