Compomix

Compomix su kompaktni, dozirno/mešajući uređaji sa zupčanim dozirnim pumpama bez rastvarača. Upotrebljavaju se za doziranje nisko do srednje viskoznih višekomponentnih materijala, kao što su epoksi smole, poliuretani za proizvode od plastike, koji su ojačani vlaknima. Materijal se dovodi u pumpu iz posude pod pritiskom.

 

Odnos mešanja i protok u suštini definiše veličinu pumpe, konačna postavka se podešava elektronski preko kontrolne table. Jer je elektronski kontrolisan uređaj, sadrži većinu mogućih provera; punjenje i radni pritisak, odnos mešanja, brzinu i količinu doziranja, vreme reakcije, itd. Moguće je da sačuvate različite programe doziranja, kontrola omogućava laku sinhronizaciju nanosa materijala sa robotom ili maniputarorom izuzetno odgovornim i tačnim. 2K mešajuća glava zatvaranjem izaziva vakuum efekat, koji sprečava curenje iz mešajuće cevi.

 

Teh. podaci:
Protok: 5 ml – 1,2 l/min / 200 – 3.000 ml*
Mešajući odnos: 100:100 – 100:5 (zapreminsko)
Maks. radni pritisak: 100 bar
Granice viskoznosti: 50 – 80.000 mPa s**

do 150.000 mPa s sa pumpama za bure

Posuda pod pritiskom: 6 – 60 l

 

*Zavisno od mešajućeg odnosa, viskoznosti i tipa konfiguracije uređaja.

**Bez ili sa punilom, abrazivni, Mohs tvrdoća 7
Opcije:

– mešač materijala, kontrola navoja, protoka, odnosa mešanja, grejanje posude ili mešajuće cevi, držač pištolja 2K mešajuće glave, dinamička mešajuća glava, automatsko punjenje posuda pod pritiskom, bypass,…