Cevni priključci

Inčni (konus 60) i metrični hidraulični priključci (konus 24 – SIN2353) se najčešće upotrebljavaju za spajanje metalnih i fleksibilnih cevi u dozirne sisteme. Zaptivanje konusa je moguće, jer sadrže meku zaptivku, prenose visoke pritiske i omogućuju rastavljanje veze.

Postoje i brzospojni i okretni priključci.

 

Materijal: čelik cinkano / nerđajući čelik

Priključak: colski ili metrični fini navoj

Radni pritisak: 100 bar (LL) / 315 bar (L) / 400 bar (S)

Ključ za izbor priključka ?