Omekšavajuće ulje

Ulje je neutralno, sprečava očvršćivanje i lepljenje reaktivnih materijala, štiti sistem od vlage,… Namenjeno je ispiranju pumpe i cevi prilikom promene materijala, servisnih intervencija, čuvanju uređaja,… Pri pumpanju se sipa u čašu u klipnjače, šolja priklipnjači sprečava pristup vlažnosti materijalu, što za posledicu ima očvršćavanje ili kristalizaciju.   Pakovanje: 1, 5, 20, 50 ili 200 litarsko   MESA DINP   0705-001-01   1 […]

Bela mast

Specijalna, t.i. bela mast ne zadržava vlagu i zato se uporebljava za mazanje zaptivaka i priključaka pri svakodnevnom održavanju, posebno spray pištolja. Odbija vodu, usporava oksidaciju, nudi visoku odpornost na obrađene delove i pogodna je za široki temperaturni opseg korišćenja.   Pakovanje: 400 g i 5 kg pakovanjima, 16 kg bure   BI-00009-02*    400 g pakovanje BI-00009-03*    5 kg pakovanje BI-00009-04     16 kg bure   * […]

Industrijski vazelin

Providna vazelinska mast konzistence NLGI2, ekstremne čistoće, ima odlične sposobnosti mazanja. Upotrebljava se za mazanje svih vrsta zaptivanja i veza pri servisnim intervencijama na komponentama dozirnih sistema. Može se koristiti u prehrambenoj industriji i zadovoljava standarde USDA jer ima NSF/H1 registraciju za proizvode, koji mogu da dođu u kontakt sa hranom. Pakovanje: 1 kg ploča, 25 kg bure