P10 mini

Mini pumpa je pogodna za pumpanje materijala iz 400 g kartuše, limenki do 10 kg mini bačve. Obično, kod ovih dozirnih sistema se, gde se doziraju ekstremno male količine je veoma važno da ne postoji unos vazduha u sistem cevi.   Teh. podaci: P10 Protok: 4,75 in 14,5 ml @ 20 DH/min Maks. viskoznost: 200 – […]

P30

Pumpa srednje veličine, za plastične kofe ili metalnu burad od 10 do 30 kg. Pakovanje može biti cilindričnog ili konusnog oblika, baza pumpe takođe može biti na točkovima. Pogodne su za punjenje kartuša, dnevnih rezervoara za skladištenje materijala,…   Teh. podaci: P30 Protok: 32 ml @ 20 DH/min Maks. viskoznost: 2.500.000 mPa s Prenosni odnos: […]

P80

Pumpa srednje veličine za plastične kofe ili metalnu burad za 30 do 80 kg. Pakovanje može biti cilindričnog ili konusnog oblika, baza pumpe takođe može biti na točkovima. Pogodne su za punjenje kartuša, dnevnih rezervoara za skladištenje materijala, ručno podmazivanje mašina,…   Teh. podaci: P80 Protok: 30,7 ml @ 20 DH/min Maks. viskoznost: 5.000.000 mPa […]

P200

Pumpa za 200 litarskih buradi je najveća pumpa sa pritisno/ dizajućim mehanizmom.   Teh. podaci: P200 Protok: 30 – 300 ml @ 20 DH/min Maks. viskoznost: 5.000.000 mPa s Prenosni odnos: 22 / 48 / 56 in 75:1 Maks. radni pritisak: 250 – 400 bar ∅ ambalaže: fi 275 – 575 mm   lubriLine tip pumpe je optimalna posebno […]

Protočne

Protočne pumpe su pumpe sa dvostrukim nepovratnim ventilom. Stavlja se direktno u bure ili se montiraju na zid, materijal se zatim usisava iz pakovanja preko fleksibilne cevi. Upotrebljava se za pumpanje nisko viskoznih materijala gde nema potrebe za pratećim poklopcem.   Teh. podaci: Protok: 40 – 300 ml @ 20 DH/min Maks. viskoznost: 50.000 mPa s Prenosni […]