Grejne trake, kaputi i tepisi

Grejne trake, kaputi i tepisi se uporebljavaju za grejanje materijala u originaloj ambalaži. Sadrži senzor i regulator temperature sa kablom za napajanje sa priključkom. Bure npr. se postavi na grejnu postavku i jednostavno uvije sa grejnom trakom. Uključi se grejač na željenu temperaturu, što grejači automatski održavaju.   Teh. podaci: Napajanje: 220 … 240 V (priklj. silikonski kabl 2 […]

Grejne cevi

”Allround” grejne cevi pod visokim pritiskom imaju inovativan koncept grejanja, jer bakarni mrežični rukav okružuje cev celom njegovom dužinom. To obezbeđuje homogenu raspodelu  i tačnu kontrolu temperature materijala po celoj dužini. Veličina cevi: Dužina: 15 m (maks. 30 m u jednom komadu) Priključci: JIC Priključni napon: 230 VAC / 400 V /

Protočne pumpe

Protočne spumpre za burad su namenjene pumpanju materijala iz buradi, kanti ili IBC kontejnera u mešajući/dozirni uređaj. Po izboru su dve veličine, za 50 i 200 L bure. Pumpre mogu da se isporučuju sa svom potrebnom pneumatskom opremom  (kompresor, sušilica i filter vazduha, cevi, pripravne grupe,…), pravilno podešenom za vašu opremu.   Pogon: pneumatski Prenosni odnos: 2:1 Pritisak kompr.vazduha: 6 – […]

Omekšavajuće ulje

Ulje je neutralno, sprečava očvršćivanje i lepljenje reaktivnih materijala, štiti sistem od vlage,… Namenjeno je ispiranju pumpe i cevi prilikom promene materijala, servisnih intervencija, čuvanju uređaja,… Pri pumpanju se sipa u čašu u klipnjače, šolja priklipnjači sprečava pristup vlažnosti materijalu, što za posledicu ima očvršćavanje ili kristalizaciju.   Pakovanje: 1, 5, 20, 50 ili 200 litarsko   MESA DINP   0705-001-01   1 […]

Bela mast

Specijalna, t.i. bela mast ne zadržava vlagu i zato se uporebljava za mazanje zaptivaka i priključaka pri svakodnevnom održavanju, posebno spray pištolja. Odbija vodu, usporava oksidaciju, nudi visoku odpornost na obrađene delove i pogodna je za široki temperaturni opseg korišćenja.   Pakovanje: 400 g i 5 kg pakovanjima, 16 kg bure   BI-00009-02*    400 g pakovanje BI-00009-03*    5 kg pakovanje BI-00009-04     16 kg bure   * […]

Mešač materijala

Mešač je namenjen homogenizaciji elastomera u bačvama, koji su iznad sasvim otvoreni. Pričvršćavaju se na originalan poklopac 200 litrske bačve i tako prenosi na novu bačvu ili koristeći montažne traverse postavi na otvoreno bure. Sadrži 3 m priključnog kabla i dozu sa prekidačem za uključivanje/isključivanje.   Teh. podaci: Priključni napon: 230 VAC / 50 Hz Snaga: 0,37 kw Obrtaji: 200 […]