P-Dot CT

Pneumatski, visoko produktivni mikro dozirni ventil za doziranje visoko viskoznih materijala. Namenjen je za doziranje lepkova, silikona, premaza, masti i ulja. Zbog veoma kratkog vremenskog (< 1 ms) odziva je moguće doziranje takođe najmanjih količina visoko viskoznih materijala sa razdaljine 2 – 40 mm. Zavisno od materijala je moguće dostići veličinu kapljica od 350 – 2.000 μm. Početak je moguć sa naponskim signalom 24 […]

P-Dot CT HM

Pneumatski, visoko produktivni mikro dozirni ventil za beskontaktno doziranje topljenih (hotmelt) lepkova. Namenjen je za beskontaktno doziranje topljenih lepkova i ostalih visokoviskoznih materijala. Zbog veoma kratkog vremenskog (< 1 ms) odziva je moguće doziranje takođe najmanjih količina visoko viskoznih materijala sa razdaljine 2 – 40 mm. Zavisno od materijala je moguće dostići veličinu kapljica od 10 – 200 μm. Početak je moguć sa […]

P-Jet CT

Pneumatski, visoko produktivni mikro dozirni ventil za doziranje visoko viskoznih materijala. Robustan, industrijski model. Namenjen je za doziranje lepkova, silikona, premaza, masti i ulja. Dozirna frekvenca do 280 Hz omogućava još brđu proizvodnju. Sa P-Jet CT dozirnim ventilom je moguće dinamičko doziranje mikro kapljica kao i veće količine. Dozirni klip i rasprskivač operator može sam da zameni. Sastavne delove u kontaktu sa […]

P-Jet CT HM

Pneumatski, visoko produktivni mikro dozirni ventil za beskontaktno doziranje topljenih (hotmelt) lepkova. Robustan, industrijski model. Namenjen je za doziranje visoko viskoznih topljenih (hotmelt) lepkova i drugih visokotemperaturnih materijala. Zbog veoma kratkog vremenskog (< 1 ms) odziva je moguće doziranje takođe najmanjih količina visoko viskoznih materijala sa razdaljine 2 – 40 mm. Zavisno od materijala je moguće dostići veličinu kapljica od 350 – 2.000 […]

P-Jet CT AN

Pneumatski, visoko produktivni mikro dozirni ventil za beskontaktno doziranje anaerobnih lepkova i vrlo korozivnih materijala. Robustna konstrukcija za pouzdan proces proizvodnje . Komponente su napravljene od materijala vrlo otpornih na hemikalije. Sa P-Jet CT dozirnim ventilom je moguće dinamičko doziranje vrlo korozivnih hemikalija i takođe vrlo reaktivnih materijala. Početak je moguć sa naponskim signalom 24 VDC ili direktno iz kontrolora. Ventil je otvoren dokle je signal prisutan. Normalno stanje ventila […]