Boostermix

Boostermix je uređaj specijalno dizajniran za veoma viskozne 1K lepkove ili zaptivnih masa. Upotrebljava se za doziranje visokoviskoznih višekomponentnih materijala poliuretana sa mešajućom razmerom 100:3 do 100:1. Dodavanjem pospešivača (booster-a) se utiče na brzinu umrežavanja bez obzira na vlažnost okoline.

 

Materijal se dozira odvojeno kroz cevi do dozirnog ventila i statičnog mešača cevi, u kojoj se obavlja proces sličan laminiranju.

 

Teh. podaci:
Maks. protok: 250 / 500 ml
Mešajući odnos: 100:1 – 100:3 (zapreminsko)
Prenosni odnos: 56 / 109:1
Maks. viskoznost: veoma visoka
Maks. radni pritisak: 250 – 400 bar
Ambalaža: 23 – 200 l

 

Opcije:

– aktivna regulacija radnog pritiska, mešajućeg odnosa, komunikacija sa robotom,…