bluepoint LED eco

bluepoint LED eco je visoko intenzivan tačkasti izvor UV svetlosti sa ekstremno dugim životnim vekom LED zračenja i vrlo male spoljne dimenzije kontrole napajanja jedinice.

Visoka intenzivnost svetlosti i mogućost programiranja punih procesnih sekvenci omogućava vrlo mali hod vremena i visoku proizvodnu produktivnost posebno u automatizovanim proizvodnim linijama. Moguće da se upotrebljava takođe za ručni rad u laboratorijama ili manjim proizvodnim serijama.

 

Karakteristike:

– Različite talasne dužine UV svetla

– Svaka UV glava može da se aktivira odvojeno

– Prilagodljiv intenzitet

– Bez faze zagrevanja

– Nema potrebe za aktivnim hlađenju

– Očekivani životni vek LED UV zračenja: 20.000 sati

– Priključna snaga: 120 W

– Intenziteta zračenja: do 16.000 mW/cm2

– Talasne dužine: 365, 385, 400 nm

 

Primeri upotrebe:

– Lepljenje, popravljanje ili inkapsulacija komponenti u elektronici, optici ili medicini
– Uzbuđenje fluorescense za kontrolu materijala i procesiranje slika
– Visoko intenzivna UV svetlost za hemijski, biološki i farmaceutski sektor
– UV svetlost za aplikacije u »clean room-u«


pdf: TDS_HONLE_bluepoint_LED_eco_eng1.pdf