bluepoint 4

bluepoint 4 je ekstremno intenzivan tačkasti izvor UV svetlosti sa četiri optička provodnika UV svetlosti.

 

Karakteristike:
– Očekivani životni vek grejača: 3000 sati
– Priključna snaga: 200 W
– Intenzitet zračenja: do 14000 mW/cm2
– Talasne dužine: UVA, UVB, UVC

 

Najznačajnije karakeristike:

– Ekstremno moćan izvor UV svetlosti sa beskrajnim podešavanjem intenziteta između 2000 i 14000 mW/cm2
– Dugi servisni interval, tipično oko 3000 sati, sa manjim padom intenziteta zahvaljujući novoj tehnologiji grejača
– Jednostavno zamenjavi grejači
– Jednostavno upravljanje, mogućnost programiranja različitih sekvenci
– Automatska kalibracija i podešavanje intenziteta zračenja u kombinaciji sa Hönle UV Metrom
– RS 232 i PLC interfejs i dodatni relej kontakt sa fodesivom funkcijom
– Elektronsko napajanje sa automatski prilagodivim izmeničnom izvoru energije
– Zamenljivi filteri za različite talasne dužine, mogućnost skladištenja i dodavanja parametara
– Ažuriranje programske opreme preko WWW-a

 

Primeri upotrebe:

– Lepljenje, popravljanje ili inkapsulacija komponenti u elektronici, optici ili medicini
– Uzbuđenje fluorescense za kontrolu materijala i procesiranje slika
– Visoko intenzivna UV svetlost za hemijski, biološki i farmaceutski sektor
– UV svetlost za aplikacije u »clean room-u«

 


pdf: TDS_HONLE_bluepoint_4_eng1.pdf