Apsorberi vlage

Apsorberi sa silika – gelom za odvlaživanje vazduha u posudama pod pritiskom, sudovima, IBC kontejnerima, hidrauličnim rezervoarima, transformatorima, reduktorima, pneumatskom cevnom razvodu, hrani, …