2K – Meter Mix

Uređaji jednostavnijeg dizajna za doziranje i mešanje 2K materijala niskih viskoziteta, bez punila kao što su smole, lepkovi, silikoni sa namenom spajanja, curenja, zalivanja,… Pogodni su za ručni kao i za automatizovan rad.